MENU
Jesteś tutaj: Strona główna

Strefa specjalisty

            

Od lat zrzeszamy niezależne praktyki (salony) Optyków, Optomertrystów, Okulistów dostarczających wysokiej jakości usługi i wyjątkowe estetyczne produkty (okulary, soczewki) ochrony zdrowia oczu w Polsce.

 

Nasza grupa Specjaliści Optyki Profesjonalnej (SOP) biorąc pod uwagę zmiany zachodzące na rynku, zdecydowała się na wdrożenie strategii wyróżnienia niezależnych Profesjonalnych Optyków, Optometrystów i Okulistów jako rekomendowanych specjalistów w dziedzinie optyki medycz   

nej i estetycznej a także rozwoju biznesu i działamy również jako optyczna grupa zakupowa SOP.

Strategia nasza zapewnia wyjątkową konkurencyjność na rynku optycznym jedocześnie służąc społeczeństwu, budując najwyższej klasy zjednoczoną grupę specjalistów optyki profesjonalnej.

Nawiązując do wielopokoleniowej Polskiej tradycji zrzeszania się, rozwijamy program grupy zakupowej i współpracy dla profesjonalnych optyków, optometrystów i okulistów, która przy użyciu konwencjonalnych metod marketingowych i zastosowaniu najnowszych technologii:

+ Ciągle się rozwija docierając jak największej części społeczeństwa i promując specjalistów optyki profesjonalnej zrzeszonych w naszej grupie

+ Skupia się na budowaniu znaczącej siły rynkowej i osiągnięciu jak największych korzyści dla Optyków i społeczeństwa

+ Jednoczy, wspierając wzrost rentowności i pełną niezależność Specjalistów Optyki w prowadzeniu salonu optycznego i gabinetu.

+ Zapewnia wyjątkowo korzystne warunki współpracy jako grupa zakupowa z firmami zewnętrznymi na podstawie potrzeb społecznych i zrzeszonych w SOP.